Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:18:39

Poprawka 64

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 21