Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:15:41

Poprawka 56

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19