Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:12:47

Poprawka 43, 47, 77

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 19