Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:09:59

Poprawka 35

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19