Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:04:33

Poprawka 4, 13, 19, 24, 116

Za: 1 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 19