Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dnia 07-02-2015 godz. 08:58:24

Poprawka

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20