Narzędzia:

Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

Dnia 07-02-2015 godz. 08:55:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22