Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:50:08

Poprawka 1

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19