Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-01-2015 godz. 17:13:02

Poprawka 3

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 10