Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-01-2015 godz. 17:15:26

Wniosek mniejszości nr 4

Za: 30 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10