Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-01-2015 godz. 17:14:33

Wniosek mniejszości nr 3

Za: 31 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10