Narzędzia:

Dnia 21-01-2015 godz. 09:08:43

Za: 49 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20