Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:13:56

Poprawka 78

Za: 30 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10