Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:13:24

Poprawka 77

Za: 30 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8