Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:10:15

Poprawka 71

Za: 30 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8