Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:59:34

Poprawka 52

Za: 29 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11