Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:59:08

Poprawka 51

Za: 28 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11