Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:36:09

Poprawka 5

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 8