Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:53:52

Poprawka 41

Za: 25 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11