Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 09-01-2015 godz. 17:20:23

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 72 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 19