Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 09-01-2015 godz. 17:19:00

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 61 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 18