Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 17:06:23

Poprawka 2

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13