Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 16:59:15

Poprawka 4

Za: 90 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8