Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:40:54

Poprawka 15

Za: 42 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 8