Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:52:15

Poprawka 11

Za: 30 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10