Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:50:40

Poprawka 7

Za: 83 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10