Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:48:55

Poprawka 3

Za: 87 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10