Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:34:52

Poprawka 118

Za: 28 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9