Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:30:15

Poprawka 109

Za: 29 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10