Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:38:30

Poprawka 10

Za: 67 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 9