Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata

Dnia 04-12-2014 godz. 09:07:35

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 66 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 32