Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Dnia 04-12-2014 godz. 16:57:12

Poprawka 9

Za: 26 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13