Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Dnia 04-12-2014 godz. 16:56:28

Poprawka 6

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14