Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:52:55

Poprawka 1

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13