Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Dnia 04-12-2014 godz. 16:51:42

Poprawka 5

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13