Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 04-12-2014 godz. 16:47:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15