Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:45:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13