Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:44:16

Poprawka 13

Za: 24 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14