Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:42:36

Poprawka 10

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 13