Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:42:08

Poprawka 9

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 13