Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:41:06

Poprawka 6

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13