Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:40:26

Poprawka 5

Za: 26 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14