Narzędzia:

Dnia 03-12-2014 godz. 11:22:45

Za: 28 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20