Narzędzia:

Dnia 03-12-2014 godz. 11:12:47

Za: 53 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17