Narzędzia:

Dnia 03-12-2014 godz. 11:12:22

Za: 54 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18