Narzędzia:

Dnia 19-11-2014 godz. 11:11:31

Za: 24 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24