Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 06-11-2014 godz. 14:16:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23