Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Dnia 06-11-2014 godz. 14:15:51

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20