Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:49:05

Poprawka 11, 16

Za: 57 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18