Narzędzia:

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 06-11-2014 godz. 13:48:12

Poprawka 7-10, 24

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18